14
Gió
Chú giải
Công cụ
Mưa
Nhiệt độ
Độ cao sóng
Đường đi bão
MH mặc định
Tắt lớp gió
Bề mặt
Đổi đơn vị
Chọn vị trí
Toàn cảnh
 • Hồ vượt mức(01:41 ngày 24-09-2023)

  Gia Lai(Sê San 4A),(Xím Vàng,Sông Miện,Đăk Nông,Ry Ninh 2,Minh Lượng Thượng,Quảng Tín,Mường Kim,Ia Đrăng 1,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Đắk Nông 2,Đăk Ter 1,Ia Grai 1,Ia Muer,Đăk Srông 2A,Chiềng Muôn,Đak Pi Hao 1,Khe Soong,Xỏong Con,Đăk Ru,Đa Dâng 2,Tà Niết,Đăk Rung 1,Tà Làng,Hòa Bình,Đasiat,Nậm Pông,Nậm Tha 5,Nậm Đông 3,Nậm Cắt,Ia Đrăng 2,Đak Glun,Sông Miện 6,Đăk Nông 1,Đắk Lô,Chư Prông,Ia Đrăng 3,Nậm Be,Sông Lô 6,Ayun Thượng 1A,Ia Púch 3,Suối Mu,Bảo Lộc,Sông Côn 2 b2,Đăk Rung,Nậm Mu,Khao Mang Thượng,Ia Grai 2,Đak Psi 2B,Pá Chiến,ĐakSrông3A,Lao Chải,Ia H'Rung,Nậm Bôn)

 • Hồ đang xả(01:41 ngày 24-09-2023)

  Đắc Lắk(Buôn Kuop,Srêpôk 4,Buôn Tua Srah,Srepok 3),Bình Phước(Srok Phu Miêng,Thác Mơ),Quảng Nam(Đăk Mi 4,Sông Tranh 2),Gia Lai(Sê San 4A,An Khê),Kom Tum(Pleikrông),Đắk Nông(Hàm Thuận,Đại Ninh,Đồng Nai 4),Đồng Nai(Trị An),Thừa Thiên Huế(A Lưới)

 • Mực nước(01:41 ngày 24-09-2023)

  Đắk Nông-Đắk Nông(BĐ1)

 • Mưa trên 100mm(01:41 ngày 24-09-2023)

  Đồng Nai(1)

 • Sự kiện thiên tai xảy ra(01:41 ngày 24-09-2023)

  Động đất(108.456,14.771)

 • Hồ vượt mức(01:10 ngày 24-09-2023)

  (Xím Vàng,Sông Miện,Đăk Nông,Ry Ninh 2,Quảng Tín,Mường Kim,Minh Lượng Thượng,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Đắk Nông 2,Ia Đrăng 1,Đăk Ter 1,Ia Grai 1,Đăk Srông 2A,Ia Muer,Chiềng Muôn,Đak Pi Hao 1,Khe Soong,Xỏong Con,Đăk Ru,Đa Dâng 2,Tà Niết,Đăk Rung 1,Tà Làng,Hòa Bình,Đasiat,Nậm Pông,Nậm Tha 5,Nậm Đông 3,Nậm Cắt,Ia Đrăng 2,Đak Glun,Sông Miện 6,Đăk Nông 1,Đắk Lô,Chư Prông,Ia Đrăng 3,Nậm Be,Sông Lô 6,Ayun Thượng 1A,Ia Púch 3,Suối Mu,Bảo Lộc,Sông Côn 2 b2,Đăk Rung,Nậm Mu,Khao Mang Thượng,Ia Grai 2,Đak Psi 2B,Pá Chiến,ĐakSrông3A,Lao Chải,Ia H'Rung,Nậm Bôn),Gia Lai(Sê San 4A)

 • Hồ đang xả(01:10 ngày 24-09-2023)

  Đắc Lắk(Buôn Kuop,Srêpôk 4,Buôn Tua Srah,Srepok 3),Gia Lai(Sê San 4A,An Khê),Bình Phước(Srok Phu Miêng,Thác Mơ),Quảng Nam(Đăk Mi 4,Sông Tranh 2),Kom Tum(Pleikrông),Đắk Nông(Hàm Thuận,Đại Ninh,Đồng Nai 4),Đồng Nai(Trị An),Thừa Thiên Huế(A Lưới)

 • Sự kiện thiên tai xảy ra(01:10 ngày 24-09-2023)

  Động đất(108.456,14.771)

 • Hồ vượt mức(00:40 ngày 24-09-2023)

  (Quảng Tín,Xím Vàng,Mường Kim,Sông Miện,Đăk Nông,Ry Ninh 2,Minh Lượng Thượng,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Ia Đrăng 1,Đăk Ter 1,Đắk Nông 2,Ia Muer,Ia Grai 1,Đăk Srông 2A,Đak Pi Hao 1,Khe Soong,Chiềng Muôn,Xỏong Con,Đăk Ru,Đa Dâng 2,Tà Niết,Đăk Rung 1,Tà Làng,Hòa Bình,Đasiat,Nậm Pông,Nậm Tha 5,Nậm Đông 3,Nậm Cắt,Ia Đrăng 2,Đak Glun,Sông Miện 6,Đăk Nông 1,Đắk Lô,Chư Prông,Ia Đrăng 3,Nậm Be,Sông Lô 6,Ayun Thượng 1A,Ia Púch 3,Suối Mu,Bảo Lộc,Sông Côn 2 b2,Đăk Rung,Nậm Mu,Khao Mang Thượng,Ia Grai 2,Đak Psi 2B,Pá Chiến,ĐakSrông3A,Lao Chải,Ia H'Rung,Nậm Bôn),Gia Lai(Sê San 4A)

 • Hồ đang xả(00:40 ngày 24-09-2023)

  Đắc Lắk(Srêpôk 4,Buôn Kuop,Buôn Tua Srah,Srepok 3),Bình Phước(Srok Phu Miêng,Thác Mơ),Quảng Nam(Đăk Mi 4,Sông Tranh 2),Gia Lai(Sê San 4A,An Khê),Kom Tum(Pleikrông),Đắk Nông(Hàm Thuận,Đại Ninh,Đồng Nai 4),Đồng Nai(Trị An),Thừa Thiên Huế(A Lưới)

 • Sự kiện thiên tai xảy ra(00:40 ngày 24-09-2023)

  Động đất(108.456,14.771)

 • Hồ vượt mức(00:10 ngày 24-09-2023)

  (Sông Miện,Đăk Nông,Ry Ninh 2,Quảng Tín,Xím Vàng,Mường Kim,Minh Lượng Thượng,Ia Đrăng 1,Đăk Ter 1,Đăk Srông 2A,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Đắk Nông 2,Ia Muer,Ia Grai 1,Đak Pi Hao 1,Chiềng Muôn,Xỏong Con,Đăk Ru,Đa Dâng 2,Tà Niết,Đăk Rung 1,Tà Làng,Hòa Bình,Đasiat,Nậm Pông,Khe Soong,Nậm Tha 5,Nậm Đông 3,Nậm Cắt,Ia Đrăng 2,Đak Glun,Sông Miện 6,Đăk Nông 1,Đắk Lô,Chư Prông,Ia Đrăng 3,Nậm Be,Sông Lô 6,Ayun Thượng 1A,Ia Púch 3,Suối Mu,Bảo Lộc,Sông Côn 2 b2,Đăk Rung,Nậm Mu,Khao Mang Thượng,Ia Grai 2,Đak Psi 2B,Pá Chiến,ĐakSrông3A,Lao Chải,Ia H'Rung,Nậm Bôn),Gia Lai(Sê San 4A)

 • Hồ đang xả(00:10 ngày 24-09-2023)

  Đắc Lắk(Buôn Kuop,Srêpôk 4,Buôn Tua Srah,Srepok 3),Gia Lai(Sê San 4A,An Khê),Bình Phước(Srok Phu Miêng,Thác Mơ),Quảng Nam(Đăk Mi 4,Sông Tranh 2),Kom Tum(Pleikrông),Đắk Nông(Hàm Thuận,Đại Ninh,Đồng Nai 4),Đồng Nai(Trị An),Thừa Thiên Huế(A Lưới)

 • Sự kiện thiên tai xảy ra(00:10 ngày 24-09-2023)

  Động đất(108.456,14.771)

 

Tốc độ gió

Cấp gió 0 2 3 4 7 8 11
km/h 0 10 20 35 55 70 100
Xác nhận
Xóa
Xóa
Thông tin