12
Gió
Chú giải
Công cụ
Mưa
Nhiệt độ
Độ cao sóng
Đường đi bão
MH mặc định
Tắt lớp gió
Bề mặt
Đổi đơn vị
Chọn vị trí
Toàn cảnh
 • Hồ vượt mức(01:43 ngày 30-11-2022)

  (Nậm Cắt,Minh Lương,Bảo Lộc,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Minh Lượng Thượng,Ia H'Rung,Chiềng Muôn,Đak Psi 2B,Đăk Srông 2,Khao Mang Thượng,Ia Grai 2,Đasiat,Sông Lô 4,Đắk Lô,Sông Chảy 5,Nậm Đông 3,Ia Grai 1,Quảng Tín,Nậm Mu,Nho Quế 2,Nậm Tha 5,Sông Lô 6,Tà Niết,Xím Vàng,Chư Prông,Đăk Ter 1,Ngòi Xan 1,Xỏong Con,Suối Mu,Hòa Bình,Đăk Rung,Nậm Pia,Nậm Công 3,Ia Đrăng 1,Suối Sập 3,Ia Púch 3,Đắk Nông 2,Tà Làng,Lao Chải,Suối Chăn 2,Nậm Bôn,Nậm Công 4,Nậm Be,Ia Muer,Nậm Pung,Đa Dâng 2,Tà Cọ,Đăk Ru,Ia Đrăng 3),Bình Định(Vĩnh Sơn B,Vĩnh Sơn C,Vĩnh Sơn A)

 • Hồ đang xả(01:43 ngày 30-11-2022)

  Gia Lai(An Khê),Bình Định(Vĩnh Sơn B,Vĩnh Sơn C,Vĩnh Sơn A),Đắk Lắk(Krông Năng),Quảng Nam(Đăk Mi 4,Sông Tranh 2,Sông Bung 4),Lâm Đồng(Đại Ninh,Đồng Nai 4,Hàm Thuận),Thừa Thiên Huế(A Lưới),Phú Yên(Sông Hinh,Sông Ba Hạ)

 • Mực nước(01:43 ngày 30-11-2022)

  Đắk Nông-Đắk Nông(BĐ2)

 • Gió mạnh trên cấp 7(01:10 ngày 30-11-2022)

  Lạng Sơn

 • Hồ vượt mức(01:10 ngày 30-11-2022)

  (Nậm Cắt,Minh Lương,Ia H'Rung,Chiềng Muôn,Đak Psi 2B,Đăk Srông 2,Bảo Lộc,Khao Mang Thượng,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Minh Lượng Thượng,Ia Grai 2,Đasiat,Sông Lô 4,Đắk Lô,Nậm Đông 3,Sông Chảy 5,Quảng Tín,Nậm Mu,Ia Grai 1,Nho Quế 2,Nậm Tha 5,Sông Lô 6,Tà Niết,Xím Vàng,Chư Prông,Đăk Ter 1,Ngòi Xan 1,Xỏong Con,Suối Mu,Hòa Bình,Đăk Rung,Nậm Pia,Nậm Công 3,Ia Đrăng 1,Suối Sập 3,Ia Púch 3,Đắk Nông 2,Tà Làng,Lao Chải,Suối Chăn 2,Nậm Bôn,Nậm Công 4,Nậm Be,Ia Muer,Nậm Pung,Đa Dâng 2,Tà Cọ,Đăk Ru,Ia Đrăng 3),Bình Định(Vĩnh Sơn B,Vĩnh Sơn C,Vĩnh Sơn A)

 • Hồ đang xả(01:10 ngày 30-11-2022)

  Gia Lai(An Khê),Bình Định(Vĩnh Sơn B,Vĩnh Sơn C,Vĩnh Sơn A),Đắk Lắk(Krông Năng),Quảng Nam(Đăk Mi 4,Sông Tranh 2,Sông Bung 4),Lâm Đồng(Đại Ninh,Đồng Nai 4,Hàm Thuận),Thừa Thiên Huế(A Lưới),Phú Yên(Sông Hinh,Sông Ba Hạ)

 • Gió mạnh trên cấp 7(00:42 ngày 30-11-2022)

  Lạng Sơn

 • Hồ vượt mức(00:42 ngày 30-11-2022)

  (Nậm Cắt,Đak Psi 2B,Đăk Srông 2,Minh Lương,Bảo Lộc,Khao Mang Thượng,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Minh Lượng Thượng,Ia H'Rung,Chiềng Muôn,Ia Grai 2,Đasiat,Sông Lô 4,Đắk Lô,Sông Chảy 5,Nậm Đông 3,Ia Grai 1,Quảng Tín,Nậm Mu,Nậm Tha 5,Nho Quế 2,Sông Lô 6,Tà Niết,Xím Vàng,Chư Prông,Đăk Ter 1,Ngòi Xan 1,Xỏong Con,Suối Mu,Hòa Bình,Đăk Rung,Nậm Pia,Nậm Công 3,Ia Đrăng 1,Suối Sập 3,Ia Púch 3,Đắk Nông 2,Tà Làng,Lao Chải,Suối Chăn 2,Nậm Bôn,Nậm Công 4,Nậm Be,Ia Muer,Nậm Pung,Đa Dâng 2,Tà Cọ,Đăk Ru,Ia Đrăng 3),Bình Định(Vĩnh Sơn B,Vĩnh Sơn C,Vĩnh Sơn A)

 • Hồ đang xả(00:42 ngày 30-11-2022)

  Gia Lai(An Khê),Bình Định(Vĩnh Sơn B,Vĩnh Sơn C,Vĩnh Sơn A),Đắk Lắk(Krông Năng),Quảng Nam(Đăk Mi 4,Sông Tranh 2,Sông Bung 4),Lâm Đồng(Đại Ninh,Đồng Nai 4,Hàm Thuận),Thừa Thiên Huế(A Lưới),Phú Yên(Sông Hinh,Sông Ba Hạ)

 • Gió mạnh trên cấp 7(00:11 ngày 30-11-2022)

  Lạng Sơn

 • Hồ vượt mức(00:11 ngày 30-11-2022)

  (Nậm Cắt,Minh Lương,Bảo Lộc,Khao Mang Thượng,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Minh Lượng Thượng,Đak Psi 2B,Ia H'Rung,Chiềng Muôn,Đăk Srông 2,Ia Grai 2,Đasiat,Sông Lô 4,Đắk Lô,Sông Chảy 5,Nậm Đông 3,Ia Grai 1,Quảng Tín,Nậm Mu,Nậm Tha 5,Nho Quế 2,Sông Lô 6,Tà Niết,Xím Vàng,Chư Prông,Đăk Ter 1,Ngòi Xan 1,Xỏong Con,Suối Mu,Hòa Bình,Đăk Rung,Nậm Pia,Nậm Công 3,Ia Đrăng 1,Suối Sập 3,Ia Púch 3,Đắk Nông 2,Tà Làng,Lao Chải,Suối Chăn 2,Nậm Bôn,Nậm Công 4,Nậm Be,Ia Muer,Nậm Pung,Đa Dâng 2,Tà Cọ,Đăk Ru,Ia Đrăng 3),Bình Định(Vĩnh Sơn B,Vĩnh Sơn C,Vĩnh Sơn A)

 • Hồ đang xả(00:11 ngày 30-11-2022)

  Gia Lai(An Khê),Bình Định(Vĩnh Sơn B,Vĩnh Sơn C,Vĩnh Sơn A),Đắk Lắk(Krông Năng),Quảng Nam(Đăk Mi 4,Sông Tranh 2,Sông Bung 4),Lâm Đồng(Đại Ninh,Đồng Nai 4,Hàm Thuận),Thừa Thiên Huế(A Lưới),Phú Yên(Sông Hinh,Sông Ba Hạ)

 

Tốc độ gió

Cấp gió 0 2 3 4 7 8 11
km/h 0 10 20 35 55 70 100
Xác nhận
Xóa
Xóa
Thông tin