17
Gió
Chú giải
Công cụ
Mưa
Nhiệt độ
Độ cao sóng
Đường đi bão
MH mặc định
Tắt lớp gió
Bề mặt
Đổi đơn vị
Chọn vị trí
Toàn cảnh
 • Gió mạnh trên cấp 7(09:10 ngày 27-09-2022)

  Khánh Hòa,Bình Thuận

 • Hồ vượt mức(09:10 ngày 27-09-2022)

  (Khao Mang Thượng,Ia Grai 2,Nậm Tha 5,Ia Muer,Ia Púch 3,Hòa Bình,Ia Đrăng 1,Nậm Pia,Ia Grai 1,Minh Lượng Thượng,Ngòi Xan 1,Minh Lương,Sông Lô 4,Suối Sập 3,Đak Psi 2B,Đa Dâng 2,Chiềng Muôn,Nậm Đông 3,Đắk Nông 2,Tà Cọ,Nậm Pung,Quảng Tín,Suối Chăn 2,Xỏong Con,Nậm Bôn,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Bảo Lộc,Nậm Cắt,Sông Chảy 5,Ia H'Rung,Nậm Be,Nậm Mu,Nậm Công 3,Nho Quế 2,Tà Niết,Tà Làng,Chư Prông,Đăk Srông 2,Đăk Rung,Đăk Ru,Xím Vàng,Lao Chải,Ia Đrăng 3,Nậm Công 4,Suối Mu,Đasiat,Đăk Ter 1,Đắk Lô,Sông Lô 6),Bình Định(Vĩnh Sơn A),Gia Lai(Sê San 4A)

 • Hồ đang xả(09:10 ngày 27-09-2022)

  Lâm Đồng(Đồng Nai 4,Đại Ninh,Đơn Dương),Bình Phước(Srok Phu Miêng,Thác Mơ),Đắc Lắk(Srêpôk 4,Srepok 3,Buôn Kuop),Bình Định(Vĩnh Sơn A),Gia Lai(Sê San 4A,An Khê,Sê San 4),Quảng Nam(Đăk Mi 4,Sông Tranh 2),Phú Yên(Sông Ba Hạ,Sông Hinh),Thừa Thiên Huế(A Lưới)

 • Mực nước(09:10 ngày 27-09-2022)

  Cần Đăng-Bến Đá(BĐ1),Vị Thanh-Xà No(BĐ1),Long Xuyên-Hậu(BĐ2),Cà Mau-Gành Hào(BĐ2),Thủ Dầu Một-Sài Gòn(BĐ3)

 • Sự kiện thiên tai xảy ra(09:10 ngày 27-09-2022)

  Bão(112.1,15.5)

 • CƠN BÃO SỐ 4 (08:55 ngày 27-09-2022)

  CƠN BÃO SỐ 4 vùng ảnh hưởng Biển Đông

 • Gió mạnh trên cấp 7(08:39 ngày 27-09-2022)

  Khánh Hòa,Bình Thuận

 • Hồ vượt mức(08:39 ngày 27-09-2022)

  (Khao Mang Thượng,Ia Grai 2,Nậm Tha 5,Hòa Bình,Ia Muer,Ia Púch 3,Đak Psi 2B,Ia Đrăng 1,Nậm Pia,Ia Grai 1,Minh Lượng Thượng,Ngòi Xan 1,Minh Lương,Chiềng Muôn,Sông Lô 4,Suối Sập 3,Xỏong Con,Nậm Bôn,Bảo Lộc,Sông Chảy 5,Đa Dâng 2,Nậm Đông 3,Đắk Nông 2,Tà Cọ,Quảng Tín,Suối Chăn 2,Nậm Pung,Ia H'Rung,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Nậm Cắt,Nậm Be,Nậm Mu,Đăk Srông 2,Nậm Công 3,Đăk Rung,Đăk Ru,Xím Vàng,Lao Chải,Ia Đrăng 3,Nậm Công 4,Nho Quế 2,Tà Niết,Tà Làng,Chư Prông,Suối Mu,Đasiat,Đăk Ter 1,Đắk Lô,Sông Lô 6),Bình Định(Vĩnh Sơn A),Gia Lai(Sê San 4A)

 • Hồ đang xả(08:39 ngày 27-09-2022)

  Lâm Đồng(Đồng Nai 4,Đại Ninh,Đơn Dương),Bình Phước(Srok Phu Miêng,Thác Mơ),Đắc Lắk(Srêpôk 4,Srepok 3,Buôn Kuop),Bình Định(Vĩnh Sơn A),Gia Lai(Sê San 4A,An Khê,Sê San 4),Quảng Nam(Đăk Mi 4,Sông Tranh 2),Phú Yên(Sông Ba Hạ,Sông Hinh),Thừa Thiên Huế(A Lưới)

 • Mực nước(08:39 ngày 27-09-2022)

  Cần Đăng-Bến Đá(BĐ1),Vị Thanh-Xà No(BĐ1),Long Xuyên-Hậu(BĐ2),Cà Mau-Gành Hào(BĐ2),Thủ Dầu Một-Sài Gòn(BĐ3)

 • Sự kiện thiên tai xảy ra(08:39 ngày 27-09-2022)

  Bão(112.9,15.8)

 • CƠN BÃO SỐ 4 (08:15 ngày 27-09-2022)

  CƠN BÃO SỐ 4 vùng ảnh hưởng Biển Đông

 • Gió mạnh trên cấp 7(08:07 ngày 27-09-2022)

  Khánh Hòa,Bình Thuận

 • Hồ vượt mức(08:07 ngày 27-09-2022)

  (Khao Mang Thượng,Ia Grai 2,Nậm Tha 5,Ia Muer,Ia Púch 3,Hòa Bình,Đak Psi 2B,Ngòi Xan 1,Minh Lương,Chiềng Muôn,Sông Lô 4,Suối Sập 3,Xỏong Con,Nậm Bôn,Sông Chảy 5,Tà Cọ,Quảng Tín,Ia Đrăng 1,Nậm Pia,Ia Grai 1,Minh Lượng Thượng,Bảo Lộc,Đa Dâng 2,Nậm Đông 3,Đắk Nông 2,Nậm Pung,Suối Chăn 2,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Nậm Cắt,Ia H'Rung,Nậm Be,Đăk Srông 2,Nậm Mu,Đăk Rung,Đăk Ru,Xím Vàng,Lao Chải,Ia Đrăng 3,Nậm Công 4,Nho Quế 2,Tà Niết,Tà Làng,Chư Prông,Nậm Công 3,Suối Mu,Đasiat,Đăk Ter 1,Đắk Lô,Sông Lô 6),Bình Định(Vĩnh Sơn A),Gia Lai(Sê San 4A)

 • Hồ đang xả(08:07 ngày 27-09-2022)

  Lâm Đồng(Đồng Nai 4,Đại Ninh,Đơn Dương),Bình Phước(Srok Phu Miêng,Thác Mơ),Đắc Lắk(Srêpôk 4,Srepok 3,Buôn Kuop),Bình Định(Vĩnh Sơn A),Gia Lai(Sê San 4A,An Khê,Sê San 4),Quảng Nam(Đăk Mi 4,Sông Tranh 2),Phú Yên(Sông Ba Hạ,Sông Hinh),Thừa Thiên Huế(A Lưới)

 • Mực nước(08:07 ngày 27-09-2022)

  Cần Đăng-Bến Đá(BĐ1),Vị Thanh-Xà No(BĐ1),Long Xuyên-Hậu(BĐ2),Cà Mau-Gành Hào(BĐ2),Thủ Dầu Một-Sài Gòn(BĐ3)

 • Sự kiện thiên tai xảy ra(08:07 ngày 27-09-2022)

  Bão(112.9,15.8)

 

Tốc độ gió

Cấp gió 0 2 3 4 7 8 11
km/h 0 10 20 35 55 70 100
Xác nhận
Xóa
Xóa
Thông tin