20
Gió
Chú giải
Công cụ
Mưa
Nhiệt độ
Độ cao sóng
Đường đi bão
MH mặc định
Tắt lớp gió
Bề mặt
Đổi đơn vị
Chọn vị trí
Toàn cảnh
 • Hồ vượt mức(07:11 ngày 06-06-2023)

  (Xím Vàng,Đăk Srông 2,Sông Lô 6,Đak Psi 2B,Chư Prông,Ia Púch 3,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Nậm Bôn,Đasiat,Ia H'Rung,Nậm Mu,Xỏong Con,Suối Mu,Nậm Tha 5,Đắk Lô,Nậm Đông 3,Đăk Srông 2A,Ia Muer,Chiềng Muôn,Khao Mang Thượng,Nậm Be,Ia Grai 1,Minh Lượng Thượng,Lao Chải,Tà Làng,Hòa Bình,Bảo Lộc)

 • Hồ đang xả(07:11 ngày 06-06-2023)

  Đắk Nông(Đồng Nai 2,Đại Ninh,Đồng Nai 4),Quảng Nam(Sông Tranh 2),Gia Lai(An Khê),Thừa Thiên Huế(A Lưới)

 • Mực nước(07:11 ngày 06-06-2023)

  Đắk Nông-Đắk Nông(BĐ1)

 • Mưa trên 100mm(07:11 ngày 06-06-2023)

  Lâm Đồng(6), Lâm Đồng(4), Yên Bái(1)

 • Sự kiện thiên tai xảy ra(07:11 ngày 06-06-2023)

  Sạt lở đất(105.458164,10.433693)
  Sạt lở đất(105.340257,10.514764)
  Lốc(105.360416,10.81806)
  Lốc(106.869675,17.005954)

 • Hồ vượt mức(06:41 ngày 06-06-2023)

  (Xím Vàng,Sông Lô 6,Đak Psi 2B,Đăk Srông 2,Chư Prông,Ia Púch 3,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Nậm Bôn,Đasiat,Suối Mu,Ia H'Rung,Nậm Tha 5,Nậm Mu,Đắk Lô,Xỏong Con,Nậm Đông 3,Đăk Srông 2A,Ia Muer,Chiềng Muôn,Khao Mang Thượng,Nậm Be,Ia Grai 1,Minh Lượng Thượng,Lao Chải,Tà Làng,Hòa Bình,Bảo Lộc)

 • Hồ đang xả(06:41 ngày 06-06-2023)

  Đắk Nông(Đồng Nai 2,Đại Ninh,Đồng Nai 4),Quảng Nam(Sông Tranh 2),Gia Lai(An Khê),Thừa Thiên Huế(A Lưới)

 • Mực nước(06:41 ngày 06-06-2023)

  Đắk Nông-Đắk Nông(BĐ1)

 • Mưa trên 100mm(06:41 ngày 06-06-2023)

  Lâm Đồng(6), Lâm Đồng(4), Yên Bái(1)

 • Sự kiện thiên tai xảy ra(06:41 ngày 06-06-2023)

  Sạt lở đất(105.458164,10.433693)
  Sạt lở đất(105.340257,10.514764)
  Lốc(105.360416,10.81806)
  Lốc(106.869675,17.005954)

 • Hồ vượt mức(06:10 ngày 06-06-2023)

  (Xím Vàng,Sông Lô 6,Đak Psi 2B,Đăk Srông 2,Chư Prông,Ia Púch 3,Nậm Bôn,Đasiat,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Suối Mu,Ia H'Rung,Nậm Tha 5,Nậm Mu,Đắk Lô,Xỏong Con,Nậm Đông 3,Đăk Srông 2A,Ia Muer,Chiềng Muôn,Khao Mang Thượng,Nậm Be,Ia Grai 1,Minh Lượng Thượng,Lao Chải,Tà Làng,Hòa Bình,Bảo Lộc)

 • Mực nước(06:10 ngày 06-06-2023)

  Đắk Nông-Đắk Nông(BĐ1)

 • Hồ đang xả(06:10 ngày 06-06-2023)

  Đắk Nông(Đồng Nai 2,Đại Ninh,Đồng Nai 4),Quảng Nam(Sông Tranh 2),Gia Lai(An Khê),Thừa Thiên Huế(A Lưới)

 • Mưa trên 100mm(06:10 ngày 06-06-2023)

  Lâm Đồng(6), Lâm Đồng(4), Yên Bái(1)

 • Sự kiện thiên tai xảy ra(06:10 ngày 06-06-2023)

  Sạt lở đất(105.458164,10.433693)
  Sạt lở đất(105.340257,10.514764)
  Lốc(105.360416,10.81806)
  Lốc(106.869675,17.005954)

 • Hồ vượt mức(05:41 ngày 06-06-2023)

  (Xím Vàng,Sông Lô 6,Đak Psi 2B,Đăk Srông 2,Ia Púch 3,Chư Prông,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Nậm Bôn,Đasiat,Ia H'Rung,Suối Mu,Nậm Tha 5,Nậm Mu,Đắk Lô,Xỏong Con,Nậm Đông 3,Đăk Srông 2A,Ia Muer,Chiềng Muôn,Khao Mang Thượng,Nậm Be,Ia Grai 1,Minh Lượng Thượng,Lao Chải,Tà Làng,Hòa Bình,Bảo Lộc)

 • Mực nước(05:41 ngày 06-06-2023)

  Đắk Nông-Đắk Nông(BĐ1)

 • Hồ đang xả(05:41 ngày 06-06-2023)

  Đắk Nông(Đồng Nai 2,Đại Ninh,Đồng Nai 4),Quảng Nam(Sông Tranh 2),Gia Lai(An Khê),Thừa Thiên Huế(A Lưới)

 • Mưa trên 100mm(05:41 ngày 06-06-2023)

  Lâm Đồng(6), Lâm Đồng(4), Yên Bái(1)

 • Sự kiện thiên tai xảy ra(05:41 ngày 06-06-2023)

  Sạt lở đất(105.458164,10.433693)
  Sạt lở đất(105.340257,10.514764)
  Lốc(105.360416,10.81806)
  Lốc(106.869675,17.005954)

 

Tốc độ gió

Cấp gió 0 2 3 4 7 8 11
km/h 0 10 20 35 55 70 100
Xác nhận
Xóa
Xóa
Thông tin