16
Gió
Chú giải
Công cụ
Mưa
Nhiệt độ
Độ cao sóng
Đường đi bão
MH mặc định
Tắt lớp gió
Bề mặt
Đổi đơn vị
Chọn vị trí
Toàn cảnh
 • Hồ vượt mức(15:24 ngày 25-06-2022)

  (Đăk Ter 1,Nậm Sì Lường 1,Bảo Lộc,Khao Mang Thượng,Đa Dâng 2,Ngọc Chiến,Nho Quế 2,Chiềng Muôn,Nậm Bụm 2,Suối Mu,Tà Lơi 2,Hòa Bình,Minh Lượng Thượng,Mường Kim,Lao Chải,Đắk Lô,Đak Psi 2B,Đăk Rung,Xỏong Con,Nậm Cắt,Quảng Tín,ĐakSrông3A,Nậm Đông 3,Nậm Bôn,Nậm Be,Sông Giang 2,Chư Prông,Nậm Khoá 3,Tà lơi 3,Nậm Toóng,Đăk Ru,Pờ Hồ,Nậm Bụm 1,Sông Lô 6,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Nậm Na 2,Nậm Mu,Sông Lô 4)

 • Hồ đang xả(15:24 ngày 25-06-2022)

  Hoà Bình(Hoà Bình),Thanh Hóa(Trung Sơn),Đắk Nông(Đại Ninh,Đồng Nai 4),Lai Châu(Lai Châu),Quảng Nam(Đăk Mi 4,Sông Tranh 2),Gia Lai(An Khê),Thừa Thiên Huế(A Lưới)

 • Mực nước(15:24 ngày 25-06-2022)

  Thanh Bình-Cam Ly(BĐ1)

 • Mưa trên 100mm(15:24 ngày 25-06-2022)

  Lâm Đồng(1), Nghệ An(3), Đắk Lắk(1), Yên Bái(1), Đắk Nông(1)

 • Hồ vượt mức(14:54 ngày 25-06-2022)

  (Đăk Ter 1,Nậm Sì Lường 1,Bảo Lộc,Khao Mang Thượng,Đa Dâng 2,Ngọc Chiến,Nho Quế 2,Chiềng Muôn,Nậm Bụm 2,Suối Mu,Tà Lơi 2,Hòa Bình,Minh Lượng Thượng,Mường Kim,Lao Chải,Đắk Lô,Đak Psi 2B,Đăk Rung,Xỏong Con,Nậm Cắt,Quảng Tín,ĐakSrông3A,Nậm Đông 3,Nậm Bôn,Nậm Be,Sông Giang 2,Chư Prông,Nậm Khoá 3,Tà lơi 3,Nậm Toóng,Đăk Ru,Pờ Hồ,Nậm Bụm 1,Sông Lô 6,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Nậm Na 2,Nậm Mu,Sông Lô 4)

 • Mực nước(14:54 ngày 25-06-2022)

  Thanh Bình-Cam Ly(BĐ1)

 • Hồ đang xả(14:54 ngày 25-06-2022)

  Hoà Bình(Hoà Bình),Thanh Hóa(Trung Sơn),Đắk Nông(Đại Ninh,Đồng Nai 4),Lai Châu(Lai Châu),Quảng Nam(Đăk Mi 4,Sông Tranh 2),Gia Lai(An Khê),Thừa Thiên Huế(A Lưới)

 • Mưa trên 100mm(14:54 ngày 25-06-2022)

  Lâm Đồng(1), Nghệ An(3), Đắk Lắk(1), Yên Bái(1), Đắk Nông(1)

 • Hồ vượt mức(14:25 ngày 25-06-2022)

  (Đăk Ter 1,Nậm Sì Lường 1,Bảo Lộc,Khao Mang Thượng,Đa Dâng 2,Ngọc Chiến,Nho Quế 2,Chiềng Muôn,Nậm Bụm 2,Suối Mu,Tà Lơi 2,Hòa Bình,Minh Lượng Thượng,Mường Kim,Lao Chải,Đắk Lô,Đak Psi 2B,Đăk Rung,Xỏong Con,Nậm Cắt,Quảng Tín,ĐakSrông3A,Nậm Đông 3,Nậm Bôn,Nậm Be,Sông Giang 2,Chư Prông,Nậm Khoá 3,Tà lơi 3,Nậm Toóng,Đăk Ru,Pờ Hồ,Nậm Bụm 1,Sông Lô 6,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Nậm Na 2,Nậm Mu,Sông Lô 4)

 • Hồ đang xả(14:25 ngày 25-06-2022)

  Hoà Bình(Hoà Bình),Thanh Hóa(Trung Sơn),Đắk Nông(Đại Ninh,Đồng Nai 4),Lai Châu(Lai Châu),Quảng Nam(Đăk Mi 4,Sông Tranh 2),Gia Lai(An Khê),Thừa Thiên Huế(A Lưới)

 • Mực nước(14:25 ngày 25-06-2022)

  Thanh Bình-Cam Ly(BĐ1)

 • Mưa trên 100mm(14:25 ngày 25-06-2022)

  Lâm Đồng(1), Nghệ An(3), Đắk Lắk(1), Yên Bái(1), Đắk Nông(1)

 • Hồ vượt mức(13:55 ngày 25-06-2022)

  (Đăk Ter 1,Nậm Sì Lường 1,Bảo Lộc,Khao Mang Thượng,Đa Dâng 2,Ngọc Chiến,Nho Quế 2,Chiềng Muôn,Nậm Bụm 2,Suối Mu,Tà Lơi 2,Hòa Bình,Minh Lượng Thượng,Mường Kim,Lao Chải,Đắk Lô,Đak Psi 2B,Đăk Rung,Xỏong Con,Nậm Cắt,Quảng Tín,ĐakSrông3A,Nậm Đông 3,Nậm Bôn,Nậm Be,Sông Giang 2,Chư Prông,Nậm Khoá 3,Tà lơi 3,Nậm Toóng,Đăk Ru,Pờ Hồ,Nậm Bụm 1,Sông Lô 6,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Nậm Na 2,Nậm Mu,Sông Lô 4)

 • Hồ đang xả(13:55 ngày 25-06-2022)

  Hoà Bình(Hoà Bình),Thanh Hóa(Trung Sơn),Đắk Nông(Đại Ninh,Đồng Nai 4),Lai Châu(Lai Châu),Quảng Nam(Đăk Mi 4,Sông Tranh 2),Gia Lai(An Khê),Thừa Thiên Huế(A Lưới)

 • Mực nước(13:55 ngày 25-06-2022)

  Thanh Bình-Cam Ly(BĐ1)

 • Mưa trên 100mm(13:54 ngày 25-06-2022)

  Lâm Đồng(1), Nghệ An(3), Đắk Lắk(1), Yên Bái(1)

 

Tốc độ gió

Cấp gió 0 2 3 4 7 8 11
km/h 0 10 20 35 55 70 100
Xác nhận
Xóa
Xóa
Thông tin