20
Gió
Chú giải
Công cụ
Mưa
Nhiệt độ
Độ cao sóng
Đường đi bão
MH mặc định
Tắt lớp gió
Bề mặt
Đổi đơn vị
Chọn vị trí
Toàn cảnh
 • Gió mạnh trên cấp 7(12:09 ngày 27-01-2023)

  Khánh Hòa,TP. Hải Phòng

 • Hồ vượt mức(12:09 ngày 27-01-2023)

  (Nậm Tha 5,Quảng Tín,Ngòi Xan 1,Sông Lô 6,Ia Grai 1,Sông Chảy 5,Đasiat,Chiềng Muôn,Nho Quế 2,Ia Púch 3,Ia Đrăng 1,Nậm Cắt,Ia H'Rung,Nậm Mu,Bảo Lộc,Tà Niết,Đăk Rung,Suối Sập 3,Khao Mang Thượng,Ia Grai 2,Đăk Srông 2,Minh Lượng Thượng,Nậm Công 3,Xỏong Con,Đak Psi 2B,Đăk Ter 1,Nậm Pia,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Suối Chăn 2,Chư Prông,Minh Lương,Xím Vàng,Hòa Bình,Suối Mu,Nậm Đông 3,Sông Lô 4,Đắk Lô,Đắk Nông 2,Tà Làng,Lao Chải,Nậm Bôn,Nậm Công 4,Nậm Be,Ia Muer,Nậm Pung,Đa Dâng 2,Tà Cọ,Đăk Ru,Ia Đrăng 3),Lâm Đồng(Đơn Dương)

 • Hồ đang xả(12:09 ngày 27-01-2023)

  Gia Lai(An Khê),Lâm Đồng(Đồng Nai 4,Đồng Nai 2,Đại Ninh,Hàm Thuận),Quảng Nam(Đăk Mi 4,Sông Tranh 2),Phú Yên(Sông Hinh),Thừa Thiên Huế(A Lưới),Đắc Lắk(Srepok 3)

 • Mực nước(12:09 ngày 27-01-2023)

  Tân An-Vàm Cỏ Tây(BĐ1),Đắk Nông-Đắk Nông(BĐ1),Mỹ Tho-Tiền(BĐ1),Vị Thanh-Xà No(BĐ1),Cà Mau-Gành Hào(BĐ3)

 • Sự kiện thiên tai xảy ra(12:09 ngày 27-01-2023)

  Ngập lụt(106.665289,9.893034)
  Động đất(108.226,14.928)

 • Gió mạnh trên cấp 7(11:41 ngày 27-01-2023)

  Khánh Hòa,TP. Hải Phòng

 • Hồ vượt mức(11:41 ngày 27-01-2023)

  (Nậm Tha 5,Quảng Tín,Ngòi Xan 1,Sông Lô 6,Sông Chảy 5,Đasiat,Chiềng Muôn,Nho Quế 2,Ia Đrăng 1,Nậm Cắt,Ia Grai 1,Ia Púch 3,Nậm Mu,Bảo Lộc,Tà Niết,Ia H'Rung,Đăk Rung,Suối Sập 3,Khao Mang Thượng,Ia Grai 2,Đăk Srông 2,Minh Lượng Thượng,Nậm Công 3,Xỏong Con,Đak Psi 2B,Đăk Ter 1,Nậm Pia,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Suối Chăn 2,Chư Prông,Minh Lương,Xím Vàng,Hòa Bình,Suối Mu,Nậm Đông 3,Sông Lô 4,Đắk Lô,Đắk Nông 2,Tà Làng,Lao Chải,Nậm Bôn,Nậm Công 4,Nậm Be,Ia Muer,Nậm Pung,Đa Dâng 2,Tà Cọ,Đăk Ru,Ia Đrăng 3),Lâm Đồng(Đơn Dương)

 • Hồ đang xả(11:41 ngày 27-01-2023)

  Gia Lai(An Khê),Lâm Đồng(Đồng Nai 4,Đồng Nai 2,Đại Ninh,Hàm Thuận),Quảng Nam(Đăk Mi 4,Sông Tranh 2),Phú Yên(Sông Hinh),Thừa Thiên Huế(A Lưới),Đắc Lắk(Srepok 3)

 • Mực nước(11:41 ngày 27-01-2023)

  Tân An-Vàm Cỏ Tây(BĐ1),Đắk Nông-Đắk Nông(BĐ1),Mỹ Tho-Tiền(BĐ1),Vị Thanh-Xà No(BĐ1),Cà Mau-Gành Hào(BĐ3)

 • Sự kiện thiên tai xảy ra(11:41 ngày 27-01-2023)

  Ngập lụt(106.665289,9.893034)
  Động đất(108.226,14.928)

 • Gió mạnh trên cấp 7(11:11 ngày 27-01-2023)

  Khánh Hòa,TP. Hải Phòng

 • Hồ vượt mức(11:11 ngày 27-01-2023)

  (Nậm Tha 5,Quảng Tín,Ngòi Xan 1,Sông Lô 6,Sông Chảy 5,Nho Quế 2,Ia Grai 1,Ia Púch 3,Tà Niết,Ia H'Rung,Đăk Rung,Đasiat,Chiềng Muôn,Ia Đrăng 1,Nậm Cắt,Nậm Mu,Suối Sập 3,Khao Mang Thượng,Bảo Lộc,Ia Grai 2,Đăk Srông 2,Minh Lượng Thượng,Nậm Công 3,Xỏong Con,Đak Psi 2B,Đăk Ter 1,Nậm Pia,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Suối Chăn 2,Chư Prông,Minh Lương,Xím Vàng,Hòa Bình,Suối Mu,Nậm Đông 3,Sông Lô 4,Đắk Lô,Đắk Nông 2,Tà Làng,Lao Chải,Nậm Bôn,Nậm Công 4,Nậm Be,Ia Muer,Nậm Pung,Đa Dâng 2,Tà Cọ,Đăk Ru,Ia Đrăng 3),Lâm Đồng(Đơn Dương)

 • Hồ đang xả(11:11 ngày 27-01-2023)

  Gia Lai(An Khê),Lâm Đồng(Đồng Nai 4,Đồng Nai 2,Đại Ninh,Hàm Thuận),Phú Yên(Sông Hinh),Quảng Nam(Đăk Mi 4,Sông Tranh 2),Thừa Thiên Huế(A Lưới),Đắc Lắk(Srepok 3)

 • Mực nước(11:11 ngày 27-01-2023)

  Tân An-Vàm Cỏ Tây(BĐ1),Đắk Nông-Đắk Nông(BĐ1),Mỹ Tho-Tiền(BĐ1),Vị Thanh-Xà No(BĐ1),Cà Mau-Gành Hào(BĐ3)

 • Sự kiện thiên tai xảy ra(11:11 ngày 27-01-2023)

  Ngập lụt(106.665289,9.893034)
  Động đất(108.226,14.928)

 • Gió mạnh trên cấp 7(10:43 ngày 27-01-2023)

  Khánh Hòa,TP. Hải Phòng

 • Hồ vượt mức(10:43 ngày 27-01-2023)

  (Nậm Tha 5,Sông Chảy 5,Quảng Tín,Ia Grai 1,Ia Púch 3,Tà Niết,Ngòi Xan 1,Sông Lô 6,Ia H'Rung,Đăk Rung,Đasiat,Chiềng Muôn,Ia Đrăng 1,Nho Quế 2,Nậm Cắt,Nậm Mu,Suối Sập 3,Khao Mang Thượng,Bảo Lộc,Ia Grai 2,Đăk Srông 2,Minh Lượng Thượng,Nậm Công 3,Xỏong Con,Đak Psi 2B,Đăk Ter 1,Nậm Pia,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Suối Chăn 2,Chư Prông,Minh Lương,Xím Vàng,Hòa Bình,Suối Mu,Nậm Đông 3,Sông Lô 4,Đắk Lô,Đắk Nông 2,Tà Làng,Lao Chải,Nậm Bôn,Nậm Công 4,Nậm Be,Ia Muer,Nậm Pung,Đa Dâng 2,Tà Cọ,Đăk Ru,Ia Đrăng 3),Lâm Đồng(Đơn Dương)

 • Hồ đang xả(10:43 ngày 27-01-2023)

  Gia Lai(An Khê),Lâm Đồng(Đồng Nai 4,Đồng Nai 2,Đại Ninh,Hàm Thuận),Quảng Nam(Đăk Mi 4,Sông Tranh 2),Phú Yên(Sông Hinh),Thừa Thiên Huế(A Lưới),Đắc Lắk(Srepok 3)

 • Mực nước(10:43 ngày 27-01-2023)

  Tân An-Vàm Cỏ Tây(BĐ1),Đắk Nông-Đắk Nông(BĐ1),Mỹ Tho-Tiền(BĐ1),Vị Thanh-Xà No(BĐ1),Cà Mau-Gành Hào(BĐ3)

 • Sự kiện thiên tai xảy ra(10:43 ngày 27-01-2023)

  Ngập lụt(106.665289,9.893034)
  Động đất(108.226,14.928)

 

Tốc độ gió

Cấp gió 0 2 3 4 7 8 11
km/h 0 10 20 35 55 70 100
Xác nhận
Xóa
Xóa
Thông tin