16
Gió
Chú giải
Công cụ
Mưa
Nhiệt độ
Độ cao sóng
Đường đi bão
MH mặc định
Tắt lớp gió
Bề mặt
Đổi đơn vị
Chọn vị trí
Toàn cảnh
 • Hồ vượt mức(23:13 ngày 20-06-2024)

  Hòa Bình(Nậm Bôn,Ia H'Rung,Đắk Lô,Đak Psi 2B,Bảo Lộc,Xỏong Con,Nậm Mu,Xím Vàng,Khao Mang Thượng,Suối Mu,Sông Lô 6,Phố Cũ,Nậm Đông 3,Nậm Be,Đasiat,Tà Làng,Ia Púch 3,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Lao Chải,Đăk Srông 2,Đăk Srông 2A,Minh Lượng Thượng,Ia Muer,Ia Grai 1,Chiềng Muôn,Hòa Bình)

 • Hồ đang xả(23:13 ngày 20-06-2024)

  Đắk Nông(Đồng Nai 1,Nậm Lúc,Nậm Mức,Đăk Pô Cô,Bắc Cuông,Sông Chảy 5,Đăk Mi 2,Đăk Mi 4,Tà Lơi 2,Mường Bang,Nậm Mu,Tà Cọ,Vĩnh Hà,Sông lô 6,Ia Đrăng 2,Đa dâng,Ngòi Xan 1,An Khê,Đakđrinh,Bản Hồ,Ayun Thượng 1A,Mường Khương,Suối Sập 3,Mường Kim,Định Cư,Đa RCao,H’Mun,Ia Puch 3,Trung Hồ,Ia Đrăng 3,Cẩm Thủy I,Ngòi Xan 2,H’Chan,Sùng Vui,Đăk Rơ Sa 2,Sông Lô 6,Phố Cũ,Nho Quế 1,Thủy lợi - Thủy điện Quảng Trị,Đăk Pô Ne,Nam Long,Nà Tẩu,Cốc Đàm,Vạn Hồ,Bảo Lâm 3,Tà Lơi 3,Khuổi Luông,Trà Linh 2,Nậm Mạ 1,Mường Hung,Nậm Công 4,Suối Trát,A Lưới,Đăk Pring,Đak Pi Hao 1,Lao Chải,Vĩnh Sơn B,Đăk Rơ Sa,Ia Đrăng 1,Ia Grai 3,Srêpốk 3,Sông Lô 4,Nậm Sọi,Bắc Mê,Đăk Rung 1,Nậm Chim 2,Thoong Gót,Sông Lô 2,Đa Chomo 2,Sông Bạc,Hồ chứa La Hiêng 2,Za Hung,Sông Tranh 2,Nậm Mô,Pờ Hồ,Sông Lô 8B,Đa Khai,Nậm Pung,Huổi Vang,Bạch Đằng,Pa Ke,Nậm Cắn 2,Chư Prông,Đại Nga,Đạ Dâng - Đạ Chomo,Văn Chấn,ĐăkR’Tih (bậc dưới),Tà lơi 3,Nậm Công 3,Đăk Psi 5,Đắk Bla 1,Suối Chăn 2,Vĩnh Sơn 5,Hồ Bốn,ĐăkR’Tih (bậc trên),Đắk Nông 2),Tuyên Quang(Tuyên Quang),Lâm Đồng(Đại Ninh,Đồng Nai 4,Đồng Nai 2),Gia Lai(An Khê),Đắk Lắk(Krông Năng,Srêpôk 4),Quảng Nam(Đăk Mi 4,Sông Tranh 2),Bình Phước(Srok Phu Miêng),Thừa Thiên Huế(A Lưới)

 • Mực nước(23:13 ngày 20-06-2024)

  Na Hang-Gâm(BĐ1),Thác Bà-Chảy(BĐ1),Chiêm Hóa-Gâm(BĐ1),Đắk Nông-Đắk Nông(BĐ2)

 • Mưa trên 100mm(23:13 ngày 20-06-2024)

  Long An(1)

 • Sự kiện thiên tai xảy ra(23:13 ngày 20-06-2024)

  Động đất(108.195,14.976)

 • Hồ vượt mức(22:45 ngày 20-06-2024)

  Hòa Bình(Nậm Bôn,Ia H'Rung,Đắk Lô,Đak Psi 2B,Bảo Lộc,Xỏong Con,Nậm Mu,Xím Vàng,Khao Mang Thượng,Suối Mu,Sông Lô 6,Phố Cũ,Nậm Đông 3,Nậm Be,Đasiat,Tà Làng,Ia Púch 3,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Lao Chải,Đăk Srông 2,Đăk Srông 2A,Minh Lượng Thượng,Ia Muer,Ia Grai 1,Chiềng Muôn,Hòa Bình)

 • Hồ đang xả(22:45 ngày 20-06-2024)

  Đắk Nông(Đồng Nai 1,Nậm Lúc,Nậm Mức,Đăk Pô Cô,Bắc Cuông,Sông Chảy 5,Đăk Mi 2,Đăk Mi 4,Tà Lơi 2,Mường Bang,Nậm Mu,Tà Cọ,Vĩnh Hà,Sông lô 6,Ia Đrăng 2,Đa dâng,Ngòi Xan 1,An Khê,Đakđrinh,Bản Hồ,Ayun Thượng 1A,Mường Khương,Suối Sập 3,Mường Kim,Định Cư,Đa RCao,H’Mun,Ia Puch 3,Trung Hồ,Ia Đrăng 3,Cẩm Thủy I,Ngòi Xan 2,H’Chan,Sùng Vui,Đăk Rơ Sa 2,Sông Lô 6,Phố Cũ,Nho Quế 1,Thủy lợi - Thủy điện Quảng Trị,Đăk Pô Ne,Nam Long,Nà Tẩu,Cốc Đàm,Vạn Hồ,Bảo Lâm 3,Tà Lơi 3,Khuổi Luông,Trà Linh 2,Nậm Mạ 1,Mường Hung,Nậm Công 4,Suối Trát,A Lưới,Đăk Pring,Đak Pi Hao 1,Lao Chải,Vĩnh Sơn B,Đăk Rơ Sa,Ia Đrăng 1,Ia Grai 3,Srêpốk 3,Sông Lô 4,Nậm Sọi,Bắc Mê,Đăk Rung 1,Nậm Chim 2,Thoong Gót,Sông Lô 2,Đa Chomo 2,Sông Bạc,Hồ chứa La Hiêng 2,Za Hung,Sông Tranh 2,Nậm Mô,Pờ Hồ,Sông Lô 8B,Đa Khai,Nậm Pung,Huổi Vang,Bạch Đằng,Pa Ke,Nậm Cắn 2,Chư Prông,Đại Nga,Đạ Dâng - Đạ Chomo,Văn Chấn,ĐăkR’Tih (bậc dưới),Tà lơi 3,Nậm Công 3,Đăk Psi 5,Đắk Bla 1,Suối Chăn 2,Vĩnh Sơn 5,Hồ Bốn,ĐăkR’Tih (bậc trên),Đắk Nông 2),Tuyên Quang(Tuyên Quang),Lâm Đồng(Đại Ninh,Đồng Nai 4,Đồng Nai 2),Gia Lai(An Khê),Đắk Lắk(Krông Năng,Srêpôk 4),Quảng Nam(Đăk Mi 4,Sông Tranh 2),Bình Phước(Srok Phu Miêng),Thừa Thiên Huế(A Lưới)

 • Mực nước(22:45 ngày 20-06-2024)

  Na Hang-Gâm(BĐ1),Thác Bà-Chảy(BĐ1),Chiêm Hóa-Gâm(BĐ1),Đắk Nông-Đắk Nông(BĐ2)

 • Mưa trên 100mm(22:45 ngày 20-06-2024)

  Long An(1)

 • Sự kiện thiên tai xảy ra(22:45 ngày 20-06-2024)

  Động đất(108.195,14.976)

 • Hồ vượt mức(22:13 ngày 20-06-2024)

  Hòa Bình(Nậm Bôn,Ia H'Rung,Đắk Lô,Đak Psi 2B,Bảo Lộc,Xỏong Con,Nậm Mu,Xím Vàng,Khao Mang Thượng,Suối Mu,Sông Lô 6,Phố Cũ,Nậm Đông 3,Nậm Be,Đasiat,Tà Làng,Ia Púch 3,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Lao Chải,Đăk Srông 2,Đăk Srông 2A,Minh Lượng Thượng,Ia Muer,Ia Grai 1,Chiềng Muôn,Hòa Bình)

 • Hồ đang xả(22:13 ngày 20-06-2024)

  Đắk Nông(Đồng Nai 1,Nậm Lúc,Nậm Mức,Đăk Pô Cô,Bắc Cuông,Sông Chảy 5,Đăk Mi 2,Đăk Mi 4,Tà Lơi 2,Mường Bang,Nậm Mu,Tà Cọ,Vĩnh Hà,Sông lô 6,Ia Đrăng 2,Đa dâng,Ngòi Xan 1,An Khê,Đakđrinh,Bản Hồ,Ayun Thượng 1A,Mường Khương,Suối Sập 3,Mường Kim,Định Cư,Đa RCao,H’Mun,Ia Puch 3,Trung Hồ,Ia Đrăng 3,Cẩm Thủy I,Ngòi Xan 2,H’Chan,Sùng Vui,Đăk Rơ Sa 2,Sông Lô 6,Phố Cũ,Nho Quế 1,Thủy lợi - Thủy điện Quảng Trị,Đăk Pô Ne,Nam Long,Nà Tẩu,Cốc Đàm,Vạn Hồ,Bảo Lâm 3,Tà Lơi 3,Khuổi Luông,Trà Linh 2,Nậm Mạ 1,Mường Hung,Nậm Công 4,Suối Trát,A Lưới,Đăk Pring,Đak Pi Hao 1,Lao Chải,Vĩnh Sơn B,Đăk Rơ Sa,Ia Đrăng 1,Ia Grai 3,Srêpốk 3,Sông Lô 4,Nậm Sọi,Bắc Mê,Đăk Rung 1,Nậm Chim 2,Thoong Gót,Sông Lô 2,Đa Chomo 2,Sông Bạc,Hồ chứa La Hiêng 2,Za Hung,Sông Tranh 2,Nậm Mô,Pờ Hồ,Sông Lô 8B,Đa Khai,Nậm Pung,Huổi Vang,Bạch Đằng,Pa Ke,Nậm Cắn 2,Chư Prông,Đại Nga,Đạ Dâng - Đạ Chomo,Văn Chấn,ĐăkR’Tih (bậc dưới),Tà lơi 3,Nậm Công 3,Đăk Psi 5,Đắk Bla 1,Suối Chăn 2,Vĩnh Sơn 5,Hồ Bốn,ĐăkR’Tih (bậc trên),Đắk Nông 2),Tuyên Quang(Tuyên Quang),Lâm Đồng(Đại Ninh,Đồng Nai 4,Đồng Nai 2),Gia Lai(An Khê),Đắk Lắk(Krông Năng,Srêpôk 4),Quảng Nam(Đăk Mi 4,Sông Tranh 2),Bình Phước(Srok Phu Miêng),Thừa Thiên Huế(A Lưới)

 • Mực nước(22:13 ngày 20-06-2024)

  Na Hang-Gâm(BĐ1),Thác Bà-Chảy(BĐ1),Chiêm Hóa-Gâm(BĐ1),Đắk Nông-Đắk Nông(BĐ2)

 • Hồ vượt mức(21:41 ngày 20-06-2024)

  Hòa Bình(Nậm Bôn,Ia H'Rung,Đắk Lô,Đak Psi 2B,Bảo Lộc,Xỏong Con,Nậm Mu,Xím Vàng,Khao Mang Thượng,Suối Mu,Sông Lô 6,Phố Cũ,Nậm Đông 3,Nậm Be,Đasiat,Tà Làng,Ia Púch 3,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Lao Chải,Đăk Srông 2,Đăk Srông 2A,Minh Lượng Thượng,Ia Muer,Ia Grai 1,Chiềng Muôn,Hòa Bình)

 • Hồ đang xả(21:41 ngày 20-06-2024)

  Đắk Nông(Đồng Nai 1,Nậm Lúc,Nậm Mức,Đăk Pô Cô,Bắc Cuông,Sông Chảy 5,Đăk Mi 2,Đăk Mi 4,Tà Lơi 2,Mường Bang,Nậm Mu,Tà Cọ,Vĩnh Hà,Sông lô 6,Ia Đrăng 2,Đa dâng,Ngòi Xan 1,An Khê,Đakđrinh,Bản Hồ,Ayun Thượng 1A,Mường Khương,Suối Sập 3,Mường Kim,Định Cư,Đa RCao,H’Mun,Ia Puch 3,Trung Hồ,Ia Đrăng 3,Cẩm Thủy I,Ngòi Xan 2,H’Chan,Sùng Vui,Đăk Rơ Sa 2,Sông Lô 6,Phố Cũ,Nho Quế 1,Thủy lợi - Thủy điện Quảng Trị,Đăk Pô Ne,Nam Long,Nà Tẩu,Cốc Đàm,Vạn Hồ,Bảo Lâm 3,Tà Lơi 3,Khuổi Luông,Trà Linh 2,Nậm Mạ 1,Mường Hung,Nậm Công 4,Suối Trát,A Lưới,Đăk Pring,Đak Pi Hao 1,Lao Chải,Vĩnh Sơn B,Đăk Rơ Sa,Ia Đrăng 1,Ia Grai 3,Srêpốk 3,Sông Lô 4,Nậm Sọi,Bắc Mê,Đăk Rung 1,Nậm Chim 2,Thoong Gót,Sông Lô 2,Đa Chomo 2,Sông Bạc,Hồ chứa La Hiêng 2,Za Hung,Sông Tranh 2,Nậm Mô,Pờ Hồ,Sông Lô 8B,Đa Khai,Nậm Pung,Huổi Vang,Bạch Đằng,Pa Ke,Nậm Cắn 2,Chư Prông,Đại Nga,Đạ Dâng - Đạ Chomo,Văn Chấn,ĐăkR’Tih (bậc dưới),Tà lơi 3,Nậm Công 3,Đăk Psi 5,Đắk Bla 1,Suối Chăn 2,Vĩnh Sơn 5,Hồ Bốn,ĐăkR’Tih (bậc trên),Đắk Nông 2),Tuyên Quang(Tuyên Quang),Lâm Đồng(Đại Ninh,Đồng Nai 4,Đồng Nai 2),Gia Lai(An Khê),Đắk Lắk(Krông Năng,Srêpôk 4),Quảng Nam(Đăk Mi 4,Sông Tranh 2),Bình Phước(Srok Phu Miêng),Thừa Thiên Huế(A Lưới)

 • Mực nước(21:41 ngày 20-06-2024)

  Na Hang-Gâm(BĐ1),Thác Bà-Chảy(BĐ1),Chiêm Hóa-Gâm(BĐ1),Đắk Nông-Đắk Nông(BĐ2)

 

Tốc độ gió

Cấp gió 0 2 3 4 7 8 11
km/h 0 10 20 35 55 70 100
Xác nhận
Xóa
Xóa
Thông tin