15
Gió
Chú giải
Công cụ
Mưa
Nhiệt độ
Độ cao sóng
Đường đi bão
MH mặc định
Tắt lớp gió
Bề mặt
Đổi đơn vị
Chọn vị trí
Toàn cảnh
 • Hồ vượt mức(02:39 ngày 18-04-2024)

  (Ia Púch 3,Suối Mu,Tà Làng,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Nậm Mu,Hòa Bình,Ia Muer,Đasiat,Xím Vàng,Nậm Đông 3,Sông Lô 6,Ia Grai 1,Phố Cũ,Bảo Lộc,Minh Lượng Thượng,Xỏong Con,Chiềng Muôn,Lao Chải,Đăk Srông 2,Khao Mang Thượng,Nậm Be,Đak Psi 2B,Đăk Srông 2A,Ia H'Rung,Nậm Bôn,Đắk Lô)

 • Hồ đang xả(02:39 ngày 18-04-2024)

  (Ia Đrăng 1,Đăk Mi 2,Nam Long,Sùng Vui,Đăk Rơ Sa 2,ĐăkR’Tih (bậc trên),Suối Sập 3,Sông Chảy 5,Ngòi Xan 1,Vĩnh Sơn 5,Nho Quế 2,Đạ Dâng - Đạ Chomo,Đa dâng,Nà Tẩu,Mường Bang,Đăk Pô Cô,Nậm Mức,Đăk Rung 1,Bạch Đằng,Đại Nga,Trà Linh 2,Nậm Mạ 1,Thủy lợi - Thủy điện Quảng Trị,ĐăkR’Tih (bậc dưới),Ia Đrăng 2,Nậm Sọi,Nậm Chim 2,Nậm Mu,Tà Cọ,Nậm Pung,Vạn Hồ,Thoong Gót,Cốc Đàm,Khuổi Luông,Đak Pi Hao 1,Vĩnh Hà,Đắk Bla 1,Chư Prông,Ia Đrăng 3,Đa Khai,Bản Hồ,Hồ Bốn,Ayun Thượng 1A,Tà Lơi 3,Bắc Bình,Sông Lô 6,Nậm Lúc,Đăk Pring,Nậm Cắn 2,Sông Giang 2,Phố Cũ,Suối Trát,Trung Hồ,Sông Lô 4,Vĩnh Sơn B,Nho Quế 1,Tà Lơi 2,Suối Chăn 2,Sông lô 6,Bắc Cuông,Cẩm Thủy I,Mường Kim,Mường Khương,Sông Lô 2,Hồ chứa La Hiêng 2,Đăk Mi 4,Sông Tranh 2,Nậm Công 3,H’Mun,Pa Ke,Lao Chải,Ia Puch 3,Pờ Hồ,Đakđrinh,Huổi Vang,Đăk Psi 5,Đăk Pô Ne,A Lưới,Đồng Nai 1,Za Hung,Bắc Mê,Ngòi Xan 2,Tà lơi 3,H’Chan,Định Cư,Srêpốk 3,Bảo Lâm 3,Đắk Nông 2,Mường Hung,Đăk Rơ Sa,Ia Grai 3,Nậm Mô,Văn Chấn,Đa Chomo 2,An Khê,Nậm Công 4),Phú Yên(Srepok 3,Srêpôk 4,Krông Năng),Lâm Đồng(Đồng Nai 2,Đồng Nai 4,Đại Ninh,Đơn Dương),Quảng Nam(Sông Tranh 2,Đăk Mi 4),Thừa Thiên Huế(A Lưới),Gia Lai(An Khê),Bình Phước(Srok Phu Miêng)

 • Sự kiện thiên tai xảy ra(02:39 ngày 18-04-2024)

  Hạn hán(108.071266,13.718384)

 • Hồ vượt mức(02:09 ngày 18-04-2024)

  (Suối Mu,Ia Púch 3,Tà Làng,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Nậm Mu,Đasiat,Xím Vàng,Nậm Đông 3,Sông Lô 6,Hòa Bình,Ia Grai 1,Phố Cũ,Ia Muer,Bảo Lộc,Minh Lượng Thượng,Chiềng Muôn,Xỏong Con,Lao Chải,Đăk Srông 2,Khao Mang Thượng,Nậm Be,Đak Psi 2B,Đăk Srông 2A,Ia H'Rung,Nậm Bôn,Đắk Lô)

 • Hồ đang xả(02:09 ngày 18-04-2024)

  Phú Yên(Srepok 3,Srêpôk 4,Krông Năng),(Ia Đrăng 1,Đăk Pô Cô,Vĩnh Sơn 5,Nho Quế 2,Đăk Rung 1,Đa dâng,ĐăkR’Tih (bậc trên),Nậm Mức,Nam Long,Đại Nga,Nậm Mạ 1,Thủy lợi - Thủy điện Quảng Trị,Sùng Vui,Ngòi Xan 1,Sông Chảy 5,Đăk Rơ Sa 2,ĐăkR’Tih (bậc dưới),Đăk Mi 2,Suối Sập 3,Ia Đrăng 2,Nậm Sọi,Đạ Dâng - Đạ Chomo,Nậm Chim 2,Nậm Mu,Trà Linh 2,Bạch Đằng,Khuổi Luông,Đak Pi Hao 1,Nà Lơi,Ia Đrăng 3,Đắk Bla 1,Đa Khai,Bản Hồ,Vĩnh Hà,Ayun Thượng 1A,Tà Lơi 3,Chư Prông,Sông lô 6,Sông Lô 6,Đăk Pring,Nậm Cắn 2,Tà Cọ,Nậm Pung,Vạn Hồ,Hồ Bốn,Bắc Bình,Phố Cũ,Suối Trát,Thoong Gót,Nậm Lúc,Nà Tẩu,Mường Bang,Trung Hồ,Cốc Đàm,Vĩnh Sơn B,Nho Quế 1,Suối Chăn 2,Tà Lơi 2,Bắc Cuông,Cẩm Thủy I,Mường Kim,Mường Khương,Sông Lô 2,Hồ chứa La Hiêng 2,Đăk Mi 4,Sông Tranh 2,Nậm Công 3,H’Mun,Pa Ke,Lao Chải,Ia Puch 3,Pờ Hồ,Sông Bạc,Đakđrinh,Huổi Vang,Đăk Psi 5,A Lưới,Đăk Pô Ne,Đồng Nai 1,Za Hung,Ngòi Xan 2,Bắc Mê,Định Cư,Tà lơi 3,H’Chan,Bảo Lâm 3,Srêpốk 3,Đắk Nông 2,Mường Hung,Đăk Rơ Sa,Ia Grai 3,Nậm Mô,Văn Chấn,An Khê,Đa Chomo 2,Nậm Công 4),Lâm Đồng(Đồng Nai 2,Đồng Nai 4,Đại Ninh,Đơn Dương),Quảng Nam(Sông Tranh 2,Đăk Mi 4),Thừa Thiên Huế(A Lưới),Bình Phước(Srok Phu Miêng),Gia Lai(An Khê)

 • Sự kiện thiên tai xảy ra(02:09 ngày 18-04-2024)

  Hạn hán(108.071266,13.718384)

 • Hồ vượt mức(01:40 ngày 18-04-2024)

  (Ia Púch 3,Tà Làng,Suối Mu,Xím Vàng,Nậm Đông 3,Sông Lô 6,Nậm Mu,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Hòa Bình,Ia Grai 1,Đasiat,Ia Muer,Phố Cũ,Bảo Lộc,Minh Lượng Thượng,Xỏong Con,Chiềng Muôn,Lao Chải,Đăk Srông 2,Khao Mang Thượng,Nậm Be,Đak Psi 2B,Đăk Srông 2A,Ia H'Rung,Nậm Bôn,Đắk Lô)

 • Hồ đang xả(01:40 ngày 18-04-2024)

  (Đa dâng,ĐăkR’Tih (bậc trên),Thủy lợi - Thủy điện Quảng Trị,Suối Sập 3,Nậm Sọi,Nậm Mức,Nậm Chim 2,Nậm Mạ 1,Sùng Vui,Ngòi Xan 1,Ia Đrăng 3,Nà Lơi,Ia Đrăng 1,Đăk Pô Cô,Nho Quế 2,Đăk Rung 1,ĐăkR’Tih (bậc dưới),Vĩnh Sơn 5,Đa Khai,Sông lô 6,Sông Lô 6,Nậm Mu,Bạch Đằng,Khuổi Luông,Đại Nga,Nam Long,Đăk Pring,Nậm Cắn 2,Đak Pi Hao 1,Tà Cọ,Đắk Bla 1,Sông Chảy 5,Vĩnh Hà,Tà Lơi 3,Nậm Pung,Chư Prông,Vạn Hồ,Đăk Mi 2,Đăk Rơ Sa 2,Đạ Dâng - Đạ Chomo,Ia Đrăng 2,Trà Linh 2,Hồ Bốn,Bản Hồ,Ayun Thượng 1A,Suối Trát,Phố Cũ,Thoong Gót,Nậm Lúc,Nà Tẩu,Mường Bang,Cốc Đàm,Trung Hồ,Vĩnh Sơn B,Nho Quế 1,Tà Lơi 2,Suối Chăn 2,Bắc Cuông,Cẩm Thủy I,Mường Kim,Mường Khương,Hồ chứa La Hiêng 2,Sông Lô 2,Đăk Mi 4,Sông Tranh 2,Nậm Công 3,H’Mun,Pa Ke,Lao Chải,Ia Puch 3,Pờ Hồ,Sông Bạc,Đakđrinh,Huổi Vang,Đăk Psi 5,A Lưới,Đăk Pô Ne,Đồng Nai 1,Za Hung,Ngòi Xan 2,Bắc Mê,Định Cư,Tà lơi 3,H’Chan,Bảo Lâm 3,Srêpốk 3,Đắk Nông 2,Mường Hung,Đăk Rơ Sa,Ia Grai 3,Nậm Mô,Văn Chấn,An Khê,Đa Chomo 2,Nậm Công 4),Phú Yên(Srepok 3,Srêpôk 4,Krông Năng),Lâm Đồng(Đồng Nai 2,Đồng Nai 4,Đại Ninh,Đơn Dương),Quảng Nam(Sông Tranh 2,Đăk Mi 4),Bình Phước(Srok Phu Miêng),Thừa Thiên Huế(A Lưới),Gia Lai(An Khê)

 • Sự kiện thiên tai xảy ra(01:40 ngày 18-04-2024)

  Hạn hán(108.071266,13.718384)

 • Hồ vượt mức(01:10 ngày 18-04-2024)

  (Tà Làng,Ia Púch 3,Nậm Đông 3,Xím Vàng,Sông Lô 6,Nậm Mu,Minh Lương,Ia Grai 1,Hòa Bình,Đasiat,Suối Mu,Ia Muer,Phố Cũ,Bảo Lộc,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Minh Lượng Thượng,Chiềng Muôn,Xỏong Con,Lao Chải,Đăk Srông 2,Khao Mang Thượng,Nậm Be,Đak Psi 2B,Đăk Srông 2A,Ia H'Rung,Nậm Bôn,Đắk Lô)

 • Hồ đang xả(01:10 ngày 18-04-2024)

  Quảng Nam(Sông Tranh 2,Đăk Mi 4),Lâm Đồng(Đồng Nai 4,Đồng Nai 2,Đại Ninh,Đơn Dương),(Đa dâng,ĐăkR’Tih (bậc trên),Nậm Chim 2,Ia Đrăng 3,Ia Đrăng 1,Nậm Sọi,Sông Lô 6,Bạch Đằng,Nậm Mu,Ngòi Xan 1,Sùng Vui,Nậm Cắn 2,Thủy lợi - Thủy điện Quảng Trị,ĐăkR’Tih (bậc dưới),Đa Khai,Đắk Bla 1,Vĩnh Hà,Tà Lơi 3,Chư Prông,Nậm Pung,Đăk Mi 2,Nam Long,Khuổi Luông,Đăk Pring,Đạ Dâng - Đạ Chomo,Đăk Rơ Sa 2,Ia Đrăng 2,Đak Pi Hao 1,Sông lô 6,Trà Linh 2,Suối Sập 3,Hồ Bốn,Nậm Mức,Nậm Mạ 1,Bản Hồ,Ayun Thượng 1A,Suối Trát,Phố Cũ,Thoong Gót,Vĩnh Sơn 5,Đại Nga,Nà Tẩu,Mường Bang,Đăk Pô Cô,Tà Cọ,Đăk Rung 1,Cốc Đàm,Trung Hồ,Vĩnh Sơn B,Nho Quế 1,Tà Lơi 2,Suối Chăn 2,Vạn Hồ,Sông Chảy 5,Bắc Cuông,Cẩm Thủy I,Mường Kim,Mường Khương,Sông Lô 2,Hồ chứa La Hiêng 2,Đăk Mi 4,Sông Tranh 2,Nậm Công 3,H’Mun,Pa Ke,Lao Chải,Ia Puch 3,Pờ Hồ,Đồng Nai 2,Sông Bạc,Đakđrinh,Huổi Vang,Đăk Psi 5,A Lưới,Đăk Pô Ne,Đồng Nai 1,Za Hung,Ngòi Xan 2,Bắc Mê,Định Cư,Tà lơi 3,H’Chan,Srêpốk 3,Bảo Lâm 3,Đắk Nông 2,Mường Hung,Đăk Rơ Sa,Ia Grai 3,Nậm Mô,Văn Chấn,An Khê,Đa Chomo 2,Nậm Công 4),Phú Yên(Srepok 3,Srêpôk 4,Krông Năng),Bình Phước(Srok Phu Miêng),Thừa Thiên Huế(A Lưới),Gia Lai(An Khê)

 • Sự kiện thiên tai xảy ra(01:10 ngày 18-04-2024)

  Hạn hán(108.071266,13.718384)

 • Hồ vượt mức(00:44 ngày 18-04-2024)

  (Tà Làng,Ia Púch 3,Nậm Đông 3,Sông Lô 6,Xím Vàng,Minh Lương,Nậm Mu,Ia Grai 1,Hòa Bình,Đasiat,Suối Mu,Ia Muer,Bảo Lộc,Phố Cũ,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Minh Lượng Thượng,Xỏong Con,Chiềng Muôn,Lao Chải,Đăk Srông 2,Khao Mang Thượng,Nậm Be,Đak Psi 2B,Đăk Srông 2A,Ia H'Rung,Nậm Bôn,Đắk Lô)

 • Hồ đang xả(00:44 ngày 18-04-2024)

  Lâm Đồng(Đồng Nai 4,Đồng Nai 2,Đại Ninh),Quảng Nam(Sông Tranh 2,Đăk Mi 4),Phú Yên(Srepok 3,Srêpôk 4,Krông Năng),(Đa dâng,ĐăkR’Tih (bậc trên),Ia Đrăng 1,Nậm Chim 2,Ia Đrăng 3,Sông Lô 6,Bạch Đằng,Ngòi Xan 1,Nậm Sọi,Nậm Mu,Nậm Cắn 2,Sùng Vui,Thủy lợi - Thủy điện Quảng Trị,Đa Khai,Đắk Bla 1,Vĩnh Hà,Tà Lơi 3,ĐăkR’Tih (bậc dưới),Chư Prông,Đăk Mi 2,Nậm Pung,Khuổi Luông,Nam Long,Ia Đrăng 2,Đăk Rơ Sa 2,Sông lô 6,Đăk Pring,Đak Pi Hao 1,Đạ Dâng - Đạ Chomo,Trà Linh 2,Hồ Bốn,Suối Sập 3,Nậm Mức,Nậm Mạ 1,Bản Hồ,Ayun Thượng 1A,Vĩnh Sơn 5,Thoong Gót,Suối Trát,Phố Cũ,Đại Nga,Nà Tẩu,Mường Bang,Đăk Pô Cô,Tà Cọ,Đăk Rung 1,Trung Hồ,Cốc Đàm,Nho Quế 1,Vĩnh Sơn B,Tà Lơi 2,Suối Chăn 2,Sông Chảy 5,Vạn Hồ,Bắc Cuông,Mường Kim,Cẩm Thủy I,Mường Khương,Hồ chứa La Hiêng 2,Sông Lô 2,Đăk Mi 4,Lao Chải,Sông Tranh 2,Nậm Công 3,H’Mun,Pa Ke,Ia Puch 3,Pờ Hồ,Đồng Nai 2,Sông Bạc,Đakđrinh,Huổi Vang,Đăk Psi 5,A Lưới,Đăk Pô Ne,Đồng Nai 1,Za Hung,Ngòi Xan 2,Bắc Mê,Tà lơi 3,Định Cư,H’Chan,Bảo Lâm 3,Srêpốk 3,Đắk Nông 2,Mường Hung,Đăk Rơ Sa,Ia Grai 3,Nậm Mô,Văn Chấn,An Khê,Đa Chomo 2,Nậm Công 4),Bình Phước(Srok Phu Miêng),Thừa Thiên Huế(A Lưới),Gia Lai(An Khê)

 • Sự kiện thiên tai xảy ra(00:44 ngày 18-04-2024)

  Hạn hán(108.071266,13.718384)

 

Tốc độ gió

Cấp gió 0 2 3 4 7 8 11
km/h 0 10 20 35 55 70 100
Xác nhận
Xóa
Xóa
Thông tin