16
Gió
Chú giải
Công cụ
Mưa
Nhiệt độ
Độ cao sóng
Đường đi bão
MH mặc định
Tắt lớp gió
Bề mặt
Đổi đơn vị
Chọn vị trí
Toàn cảnh
 • Hồ vượt mức(23:54 ngày 18-05-2022)

  (Đak Psi 2B,Chiềng Muôn,Đăk Ru,Sông Giang 2,Chư Prông,Nậm Cắt,Khao Mang Thượng,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Nậm Mu,Nậm Bôn,Đăk Ter 1,Nậm Be,Xỏong Con,Nho Quế 2,Sông Lô 6,Suối Mu,Đa Dâng 2,Hòa Bình,Bảo Lộc,Sông Côn 2 b2,Đăk Rung,Đắk Lô,Đăk Srông 2,Minh Lượng Thượng,Lao Chải,Nậm Đông 3,Sông Lô 4)

 • Hồ đang xả(23:54 ngày 18-05-2022)

  Đắc Lắk(Srepok 3),Lâm Đồng(Đồng Nai 4,Đại Ninh),Gia Lai(An Khê),Quảng Nam(Sông Tranh 2),Thừa Thiên Huế(A Lưới)

 • Mực nước(23:54 ngày 18-05-2022)

  Như Tân-Đáy(BĐ1),Ba Lạt-Hồng(BĐ1),Thanh Bình-Cam Ly(BĐ1),Đông Xuyên-Thái Bình(BĐ1),Quang Phục-Văn Úc(BĐ1),Kiến An-Lạch Tray(BĐ1),Phú An-Sài Gòn(BĐ1),Thủ Dầu Một-Sài Gòn(BĐ1)

 • Sự kiện thiên tai xảy ra(23:54 ngày 18-05-2022)

  Mưa lớn(108.458075,11.943594)
  Động đất(108.218,14.851)

 • Sự kiện thiên tai xảy ra(23:24 ngày 18-05-2022)

  Mưa lớn(108.458075,11.943594)
  Động đất(108.218,14.851)

 • Mực nước(23:24 ngày 18-05-2022)

  Như Tân-Đáy(BĐ1),Ba Lạt-Hồng(BĐ1),Đông Xuyên-Thái Bình(BĐ1),Quang Phục-Văn Úc(BĐ1),Kiến An-Lạch Tray(BĐ1),Thanh Bình-Cam Ly(BĐ1),Phú An-Sài Gòn(BĐ1),Thủ Dầu Một-Sài Gòn(BĐ1)

 • Hồ đang xả(23:24 ngày 18-05-2022)

  Quảng Nam(Sông Tranh 2),Đắc Lắk(Srepok 3),Gia Lai(An Khê),Đắk Nông(Đại Ninh,Đồng Nai 4),Thừa Thiên Huế(A Lưới)

 • Hồ vượt mức(23:24 ngày 18-05-2022)

  (Đak Psi 2B,Chư Prông,Chiềng Muôn,Đăk Ru,Sông Giang 2,Nậm Cắt,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Nậm Mu,Nậm Bôn,Đăk Ter 1,Nậm Be,Xỏong Con,Nho Quế 2,Khao Mang Thượng,Sông Lô 6,Suối Mu,Đa Dâng 2,Hòa Bình,Bảo Lộc,Sông Côn 2 b2,Đăk Rung,Đắk Lô,Đăk Srông 2,Minh Lượng Thượng,Lao Chải,Nậm Đông 3,Sông Lô 4)

 • Hồ đang xả(22:54 ngày 18-05-2022)

  Đắc Lắk(Srepok 3),Gia Lai(An Khê),Quảng Nam(Sông Tranh 2),Đắk Nông(Đại Ninh,Đồng Nai 4),Thừa Thiên Huế(A Lưới)

 • Hồ vượt mức(22:54 ngày 18-05-2022)

  (Đak Psi 2B,Chư Prông,Chiềng Muôn,Đăk Ru,Sông Giang 2,Nậm Cắt,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Nậm Mu,Đăk Ter 1,Nậm Be,Nậm Bôn,Xỏong Con,Nho Quế 2,Khao Mang Thượng,Đa Dâng 2,Sông Lô 6,Suối Mu,Hòa Bình,Bảo Lộc,Sông Côn 2 b2,Đăk Rung,Đắk Lô,Đăk Srông 2,Minh Lượng Thượng,Lao Chải,Nậm Đông 3,Sông Lô 4)

 • Sự kiện thiên tai xảy ra(22:54 ngày 18-05-2022)

  Mưa lớn(108.458075,11.943594)
  Động đất(108.218,14.851)

 • Mực nước(22:54 ngày 18-05-2022)

  Như Tân-Đáy(BĐ1),Đông Xuyên-Thái Bình(BĐ1),Quang Phục-Văn Úc(BĐ1),Kiến An-Lạch Tray(BĐ1),Ba Lạt-Hồng(BĐ1),Thanh Bình-Cam Ly(BĐ1),Phú An-Sài Gòn(BĐ1),Thủ Dầu Một-Sài Gòn(BĐ1)

 • Sự kiện thiên tai xảy ra(22:24 ngày 18-05-2022)

  Mưa lớn(108.458075,11.943594)
  Động đất(108.218,14.851)

 • Hồ vượt mức(22:24 ngày 18-05-2022)

  (Sông Giang 2,Nậm Cắt,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Nậm Mu,Đăk Ter 1,Nậm Be,Nậm Bôn,Xỏong Con,Nho Quế 2,Đak Psi 2B,Chư Prông,Khao Mang Thượng,Đa Dâng 2,Sông Lô 6,Suối Mu,Hòa Bình,Bảo Lộc,Sông Côn 2 b2,Chiềng Muôn,Đăk Ru,Đăk Rung,Đắk Lô,Đăk Srông 2,Minh Lượng Thượng,Lao Chải,Nậm Đông 3,Sông Lô 4)

 • Hồ đang xả(22:24 ngày 18-05-2022)

  Đắc Lắk(Srepok 3),Quảng Nam(Sông Tranh 2),Đắk Nông(Đại Ninh,Đồng Nai 4),Gia Lai(An Khê),Thừa Thiên Huế(A Lưới)

 • Mực nước(22:24 ngày 18-05-2022)

  Đông Xuyên-Thái Bình(BĐ1),Như Tân-Đáy(BĐ1),Quang Phục-Văn Úc(BĐ1),Kiến An-Lạch Tray(BĐ1),Ba Lạt-Hồng(BĐ1),Thanh Bình-Cam Ly(BĐ1),Phú An-Sài Gòn(BĐ1),Thủ Dầu Một-Sài Gòn(BĐ1)

 

Tốc độ gió

Cấp gió 0 2 3 4 7 8 11
km/h 0 10 20 35 55 70 100
Xác nhận
Xóa
Xóa
Thông tin