Bạn cần thêm chủ đề nào, có thể chọn một hoặc nhiều chủ đề
Bạn đánh giá những nội dung đã xem và nhu cầu kiến thức kỹ năng cần thiết cho bạn (Nhập nội dung ở dưới)
Bão Người khuyết tật Chuyên trách về PCTT Lũ quét Sạt lở đất Xâm nhập mặn Người khuyết tật - bỏ Lốc Giới
Gửi phản hồi
Bùi Quang Huy
- Phó Giám đốc Trung tâm Chính sách và Kỹ thuật Phòng chống thiên tai - Master of Asian Institute of techology - Là Giảng viên cấp quốc gia Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng; chuyên gia trong lĩnh vực lồng ghép giới, người khuyết tật trong quản lý rủi ro thiên tai
Khóa học nổi bật
Nguyễn Bá Thành
- Cán bộ Trung tâm Chính sách và Kỹ thuật Phòng chống thiên tai - Là Giảng viên chuyên ngành ứng dụng công nghệ viễn thám trong quản lý thiên tai, đã tham gia quản lý, xây dựng nhiều cơ sở dữ liệu trong lĩnh vực phòng chống thiên tai
Khóa học nổi bật

Chưa tìm ra được khóa học bạn muốn?
Đừng lo, còn hàng trăm khóa học đang chờ bạn

Xem toàn bộ khóa học